Ang pahinang ito ay naglalaman ng Philippine National Railways ng train set.

This page contains Philippine National Railways train sets.

このページはフィリピン国鉄道の列車にダウンロードページです.  

Upang makapagsimula sa openBVE, pangunahing programa ng i-download dito: http://openbve.org/ 

To get started on openBVE, download the main program here:  http://openbve.org/ 

ルートビューア開始、ここでメインプログラムをダウンロードするには:http://openbve.org/  

East Japan Railway 203 Electric Maramihang Unit Pakete

East Japan Railway 203 Electric Multiple Unit (EMU) Pack     

Pakete ay naglalaman ng PNR 203 na pasahero kotse na ginamit sa Orange Line serbisyo mula Tutuban sa Alabang.

Ang makina ay hindi kasama. 

 
Make a Free Website with Yola.